Garantie

Bij schade buiten je schuld kan je je beroepen op de garantie. Binnen de wettelijke garantietermijn worden artikelen die buiten je schuld om defect zijn geraakt, omgeruild. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Kijk voor meer informatie op: www.consuwijzer.nl/thema/garantie.

Wanneer je recht hebt op een vervangend product omdat het origineel buiten je schuld defect is geraakt, sturen wij het nieuwe product op zonder daarbij opnieuw verzendkosten in rekening te brengen.

Wanneer er na testen geen defect wordt geconstateerd, worden de gemaakte verzendkosten niet vergoed en € 5,00 onderzoekskosten in rekening gebracht.

Wil je een nieuw of ander product om een andere reden, dan kan het voorkomen dat je opnieuw verzendkosten moet betalen. Als je gebruik wilt maken van de garantie verzoeken wij je het volgende te doen:

  1. Download het retourenformulier en vul het retourenformulier volledig in.
  2. Stuur de producten retour, met een volledig ingevuld retourformulier.
  3. Essent Shop controleert binnen 5 werkdagen na ontvangst of het product defect is en onderzoekt de oorzaak van het defect.
  4. Indien het product werkelijk defect blijkt te zijn geraakt buiten je schuld, wordt het product omgeruild voor een nieuw exemplaar. Na het verstrijken van de zichttermijn worden producten alleen nog omgeruild mits de retourzending aan bovenstaande criteria voldoet.